ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

zrušení pracovního poměru ve zkušební době

ZE STRANY ZAMĚSTNANCE

Označení zaměstnavatele – společnost (podle obchodního rejstříku),

k rukám (koho)

adresa

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

podle § 66 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Dne ……… jsem s vámi uzavřel/a pracovní smlouvu, na základě které mi ke dni ………… vznikl pracovní poměr na druh práce ………. V pracovní smlouvě byla dohodnutá zkušební doba v délce 3 měsíců. Moje zkušební doba tedy končí dnem ……….

Zrušuji tímto svůj pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni ………

V ………… dne …………..

jméno a podpis zaměstnance

Za zaměstnavatele převzal ……………… dne …………..

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE

Jméno a příjemní zaměstnance, os. č., datum narození, bydliště

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

podle § 66 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Dne ……… jsme s Vámi uzavřeli pracovní smlouvu, na základě které Vám ke dni ………… vznikl pracovní poměr na druh práce ………. V pracovní smlouvě byla dohodnutá zkušební doba v délce 3 měsíců. Vaše zkušební doba tedy končí dnem ……….

Oznamujeme Vám, že tímto zrušujeme Váš pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni ………

V ………… dne …………..

Název, sídlo, IČ zaměstnavatele, zastoupený ….. (podpis, razítko)

Toto zrušení pracovního poměru ve zkušební době jsem převzal dne …………

Podpis zaměstnance

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat