PRACOVNÍ SMLOUVA 2020 – VZOR

PRACOVNÍ SMLOUVA 2020 – VZOR

Pracovní smlouva je typickým způsobem vzniku pracovního poměru. Jedná se o dvoustranný právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva musí obsahovat alespoň:

  • druh práce, který bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat;
  • místo výkonu práce;
  • den nástupu do práce.

 

Pamatujte na to, že:

  • Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. I když není pracovní smlouva uzavřena písemně, pracovní poměr vznikl – jedná se o tzv. faktický pracovní poměr. Porušení předepsané písemné formy může mít následek při případné kontrole prováděné inspektorátem práce (sankce).
  • Pokud je v pracovní smlouvě uvedeno, že výše mzdy se stanovuje mzdovým výměrem – použijte vzor mzdového výměru.
  • Na pracovní smlouvu se aplikují pravidla pro minimální mzdu – tzn. odměna nesmí být nižší než minimální mzda.
  • Na pracovní smlouvu se také aplikují pravidla pro zaručenou mzdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat