PRACOVNÍ SMLOUVA 2020 – VZOR

PRACOVNÍ SMLOUVA 2020 – VZOR

Pracovní smlouva je typickým způsobem vzniku pracovního poměru. Jedná se o dvoustranný právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva musí obsahovat alespoň:

  • druh práce, který bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat;
  • místo výkonu práce;
  • den nástupu do práce.

 

Pamatujte na to, že:

  • Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. I když není pracovní smlouva uzavřena písemně, pracovní poměr vznikl – jedná se o tzv. faktický pracovní poměr. Porušení předepsané písemné formy může mít následek při případné kontrole prováděné inspektorátem práce (sankce).
  • Pokud je v pracovní smlouvě uvedeno, že výše mzdy se stanovuje mzdovým výměrem – použijte vzor mzdového výměru.
  • Na pracovní smlouvu se aplikují pravidla pro minimální mzdu – tzn. odměna nesmí být nižší než minimální mzda.
  • Na pracovní smlouvu se také aplikují pravidla pro zaručenou mzdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.