DORUČOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELEM ZAMĚSTNANCI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY

dorucovani-zamestnavatelem-zamestnanci-prostrednictvim-datove-schranky

Tady máme jednu velkou novinku – za určitých podmínek je možné, aby zaměstnavatel doručoval písemnosti zaměstnanci prostřednictvím datové schránky.

Za jakých podmínek?

  1. První podmínkou samozřejmě je to, že zaměstnanec datovou schránku zřízenou má. Mít datovou schránku totiž není povinností zaměstnance.
  2. Druhou podmínkou je, že zaměstnanec dal k této formě doručování písemný souhlas. Bez tohoto souhlasu není písemnost zaměstnavatelem platně doručená.

I přesto, že zaměstnanec datovou schránku má a že dal zaměstnavateli souhlas s doručováním tímto způsobem, může se stát, že si svou datovou schránku nějakou dobu nekontroluje.

V takovém případě platí ustanovení § 335a zákoníku práce – tedy jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datovky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Pro zaměstnavatele je to způsob doručování rychlý, levný a evidentně spolehlivý, protože pokud si zaměstnanec zprávy nevyzvedne, platí domněnka doručení.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat