DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 2020 – VZOR DPP

dohoda o provedení práce 2020 - vzor dpp

Dohoda o provedení práce (DPP) je nejčastějším dokumentem při sjednávání tzv. brigád. Jedná se o jeden ze způsobů (vedle dohody o pracovní činnosti a pracovní smlouvy), jak založit pracovněprávní vztah (pozn.: nejedná se o pracovní poměr). Dohodu o provedení práce zaměstnavatel využije zejména v případech, kdy chce dočasného pracovníka, a to třeba za účelem splnění konkrétního pracovního úkolu.

Pamatujte na to, že:

  • Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně.
  • Rozsah prací nesmí přesáhnout 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.
  • Na dohodu o provedení práce se také vztahují pravidla pro minimální mzdu. To znamená, že odměna z dohody o provedení práce nesmí být nižší než minimální mzda (samozřejmě s přihlédnutím k rozsahu prací).
  • Odměnu z dohody je možné sjednat i paušálně, tedy pevnou částkou za: den, týden nebo měsíc. I pro tento případ se použijí pravidla pro minimální mzdu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat