DOHODA O ZRUŠENÍ DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI 2020 – VZOR

dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti

Také vztah vzniklý z dohody o pracovní činnosti je třeba někdy ukončit. Může k tomu mj. dojít tak, že se zaměstnanec a zaměstnavatel na takovém skončení dohodnou, a právě pro tento případ se hodí dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti.

Pamatujte na to, že:

  • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně.
  • V případě dohody o pracovní činností není dohoda o jejím zrušením jediným způsobem, jak ukončit pracovněprávní vztah, který dohodou o pracovní činnosti, resp. jejím uzavřením vznikl. Dohoda o pracovní činnosti může skončit také jednostranně, výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez jeho uvedení, a to s 15denní výpovědní dobou. Dále může skončit dohoda o pracovní činnosti jejím okamžitým skončením, a to ze stejných důvodů, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, ale zde pozor – možnost okamžitého zrušení dohody o pracovní činnosti musí být v dohodě sjednána.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat