JAK PROBÍHÁ MEDIACE VEDENÁ VÍCE MEDIÁTORY

mediator-diplomacy-negotiation-negotiator-arbitrator-intermediaries-helper-dispute-settlement_t20_9krwAA

Věděli jste, že mediaci nemusí vždy vést pouze jeden mediátor? A tušíte, jak poté taková mediace vypadá? A zda se v něčem liší cena?

CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ

Většina mediací probíhá za přítomnosti jednoho mediátora. Najdou se ovšem i případy, kdy se u mediace sejde větší počet mediátorů (typicky v situacích, kdy je zde i větší počet mediovaných stran). Zákon o mediaci v § 2 říká, že mediace je „postup při řešení konfliktu za přítomnosti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami v konfliktu zúčastněnými“.

Mediace vedená více mediátory je tak ukotvená i v zákoně a jedná se o naprosto standardní řešení.

TIP: Chcete se vydat na dráhu profese mediátora? Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace, na kterém vstřebáte všechny důležité informace.

KDO TUTO MEDIACI VEDE

Při tomto typu mediace platí, že se oba mediátoři vzájemně doplňují. Tím přispívají k tomu, aby přinesli co největší prospěch klientům. Za kvalitně odvedenou mediaci přitom zodpovídají oba přítomní mediátoři. Oba mediátoři mohou klientům pokládat otázky nebo s nimi vést dialog.

VÝHODY A NEVÝHODY TAKOVÉ MEDIACE

Mediace vedená více mediátory má mnoho výhod. Mezi tu hlavní patří především fakt, že dojde ke snížení rizika, že by jedna z mediovaných stran měla pochybnosti o nestrannosti mediátora. Mezi další pozitiva patří i to, že každý mediátor má jiný temperament a liší se i jeho styl vyjadřování.

Další výhodu symbolizuje skutečnost, že díky většímu počtu mediátorů mají strany možnost podívat se na celou situaci z více úhlů pohledu. Skvělý je případ, kdy každý z mediátorů dosáhl jiného profesního zaměření a má i odlišné zkušenosti.

Závěrem se ještě dostáváme k ceně takové mediace. Platí přitom, že odměna mediátora je vždy smluvní. Pokud se jedná o zapsaného mediátora, má povinnost sdělit cenu takové mediace předem, a to včetně všech poplatků. Nezapsaný mediátor takovou povinnost nemá. Je však slušností, aby i v takové situaci klient znal cenu mediace předem.

Více informací ze světa mediace se dozvíte na www.kurzymediace.cz, mediaci si můžete objednat na www.mediace-cr.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat