PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

businessman-holds-clock-in-hands-concept-of-saving-time-and-money-time-management-planning-work_t20_YwgnGO

Dobrý den, nastoupila jsem do pracovního poměru jako učitelka dne 28.8.2017 (přípravný týden před začátkem šk. roku). Mám pracovní poměr na dobu určitou. A moje otázky: je možné, abych dostala zkušební dobu, když mám pracovní poměr na dobu určitou? A pokud ano, je možné, aby mi zkušební doba končila 27.11.2017 a ne až 30.11., kdy končí celý měsíc? Také jsem se chtěla zeptat, jestli je možné, abych dostala dobu určitou jen do 30.6.2018 (budu muset jít o prázdninách na pracovní úřad).

Dobrý den, vezmu to popořadě :):

1. zkušení dobu je možné sjednat, i když jde o pracovní poměr na dobu určitou. Zkušební doba je určená k tomu, aby obě strany pracovní smlouvy zjistily, jestli jim vzájemná kooperace vyhovuje, a pokud ne, aby měly možnost rychle a celkem jednoduše nevyhovující vztah ukončit

2. zkušební doba se sjednává na max. 3 měsíce (u vedoucích zaměstnanců na max. 6 měsíců), a to ode dne nástupu zaměstnance do práce. Vaše zkušební doba je tedy sjednána správně. 

3. u pedagogických pracovníků není možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou kratší než 12 měsíců. Je to výjimka oproti standardnímu znění zákoníku práce. Pedagogové mají speciální právní úpravu (§ 23a odst. 2 zák. o pedagogických pracovnících), která říká, že mezi týmiž smluvními stranami je možné uzařít pracovní poměr na dobu určitou na nejméně 12 měsíců. Prac. poměr na dobu určitou smí být potom max. 2x opakován (tzn. 3x lze mít dobu určitou, vždy však nejméně na 12 měsíců; je ale třeba mít na paměti, že podle ZP nesmí pracovní poměr na dobu určitou přesáhnout 3 roky). 

U jiných, než pedagogických zaměstnanců, platí obecná úprava v zákoníku práce, tzn. pracovní poměr na dobu určitou smí být uzavřen i třeba jen na 4 měsíce, nebo na 10 měsíců – podle vůle stran. 

Právní stav ke dni: 31.10.2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat