MUSÍ ZAMĚSTNANCI NA DOHODU BÝT SEZNÁMENI S VNITŘNÍMI PŘEDPISY ZAMĚSTNAVATELE?

close-up-of-a-pharmacist-writing-and-filling-out-prescription-forms-before-entering-patient-info-into_t20_W7070m

Dobrý den, v našem podniku máme směrnicí generálního ředitele zaveden Compliance program. Je stanoveno, že každý zaměstnanec musí s ním být seznámen – proti podpisu a dále v určitých periodách proškolován. Moje otázka zní: Osoby pracující na „dohody“ nejsou u nás v pracovním poměru. Pokud však pro nás pracují, teoreticky může vzniknout situace související s trestní odpovědností právnické organizace – našeho podniku? Měly by být tyto osoby také o Compliance proškolovány? Někteří pracují však třeba na DPP pouze týden nebo dokonce 1 den, jak je to s nimi?

Odpověď je jednoduchá: GŘ řekl, že se směrnicí musí být seznámeni všichni ZAMĚSTNANCI. Neřekl „zaměstnanci V PRACOVNÍM POMĚRU“.  No, a přece zaměstnancem je nejen ten na smlouvu, ale i ten na DPP nebo DPČ, lhostejno, kolik hodin týdně pro vás odpracuje.

S vnitřními předpisy zaměstnavatele musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci (v pracovním poměru i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) a všichni je také musejí dodržovat.

Mohlo by vás zajímat