NEKOLIDUJÍCÍ ZAMĚSTNÁNÍ A PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

savings-wallpaper-background-coins-hand-chips-money-coin-piece_t20_nLwGyg

Dne 14.7.2017 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 206/2017 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon o zaměstnanosti. Hodně zamával s agenturami práce, ale tématem, které vás bude zajímat víc, je novelizovaný § 25 odst. 3 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Ten se totiž věnuje tomu, co nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP a nově z toho vypadla DPP. Stručně řečeno – abyste mohli být v evidenci uchazečů o zaměstnání, můžete pracovat „na smlouvu“ (= pracovní poměr) nebo na dohodu o pracovní činnosti, pokud si ovšem (v obou případech) nevyděláte víc než 1/2 minimální mzdy (přesně 1/2 si tedy vydělat můžete). 

Na DPP si nově nebudete moci vydělat ani korunu, resp. ji vůbec nebudete moci mít uzavřenou.

Časově to vypadá tak, že předmětné ustanovení nabyde účinnosti dnem 29.7.2017, ale zákon v přechodných ustanoveních říká, že od 29. července 2017 nelze uzavírat nové DPP, ale ty staré mohou „doběhnout“. Od 29. října 2017 pak už nebude souběh možný vůbec a uchazeč o zaměstnání, který bude mít někde uzavřenou DPP, bude vyřazen ze seznamu uchazečů o zaměstnání vedeném Úřadem práce.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat