NOVINKY 2017 – POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE VYHOVĚT ŽÁDOSTI ZAMĚSTNANCE O VHODNOU ÚPRAVU PRACOVNÍ DOBY

time-to-go-home_t20_yWp7BL

Co by měla přinést novela zákoníku práce v roce 2017?

Hodně se mezi lidmi mluví o tom, že pokud matka po skončení rodičovské dovolené požádá zaměstnavatele o kratší (nikoliv zkrácenou – to není synonymum) pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu své pracovní doby, je prý zaměstnavatel povinen jí vyhovět.

Není. A jen tak bez dalšího nebude.

Tuto problematiku upravuje § 241 zákoníku práce, který říká, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

Ve druhém odstavci zákoník práce říká, že pokud zaměstnanec nebo zaměstnankyně, kteří pečují o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, ve stupni III nebo stupni IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Takto je to dnes, tedy v únoru 2017.

Návrh novely zákoníku práce, která by podle původních předpokladů měla nabýt účinnosti k 1. červenci 2017, předpokládá, že se na konec druhého odstavce vloží věta, podle které bude zaměstnavatel povinen důvody, pro které žádosti zaměstnance / zaměstnankyně nevyhoví, tomuto zaměstnanci sdělit písemně.

Takže ani připravovaná novela zákoníku práce nepředpokládá, že by zaměstnavatel byl povinen vždy, všude a v jakémkoliv provozu vyhovět žádosti zaměstnanců pečujících o děti chodit pouze na ranní směnu nebo pracovat po kratší pracovní dobu. (Pozn. k datu 25.10. novela účinnosti nenabyla a není jisté, zda se tak někdy stane.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.