NOVINKY 2017 – POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE VYHOVĚT ŽÁDOSTI ZAMĚSTNANCE O VHODNOU ÚPRAVU PRACOVNÍ DOBY

time-to-go-home_t20_yWp7BL

Co by měla přinést novela zákoníku práce v roce 2017?

Hodně se mezi lidmi mluví o tom, že pokud matka po skončení rodičovské dovolené požádá zaměstnavatele o kratší (nikoliv zkrácenou – to není synonymum) pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu své pracovní doby, je prý zaměstnavatel povinen jí vyhovět.

Není. A jen tak bez dalšího nebude.

Tuto problematiku upravuje § 241 zákoníku práce, který říká, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

Ve druhém odstavci zákoník práce říká, že pokud zaměstnanec nebo zaměstnankyně, kteří pečují o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, ve stupni III nebo stupni IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Takto je to dnes, tedy v únoru 2017.

Návrh novely zákoníku práce, která by podle původních předpokladů měla nabýt účinnosti k 1. červenci 2017, předpokládá, že se na konec druhého odstavce vloží věta, podle které bude zaměstnavatel povinen důvody, pro které žádosti zaměstnance / zaměstnankyně nevyhoví, tomuto zaměstnanci sdělit písemně.

Takže ani připravovaná novela zákoníku práce nepředpokládá, že by zaměstnavatel byl povinen vždy, všude a v jakémkoliv provozu vyhovět žádosti zaměstnanců pečujících o děti chodit pouze na ranní směnu nebo pracovat po kratší pracovní dobu. (Pozn. k datu 25.10. novela účinnosti nenabyla a není jisté, zda se tak někdy stane.)

Mohlo by vás zajímat