JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE

man-with-earphones-having-conference-call-online-sitting-at-home-office-with-laptop-working-from-home_t20_xXNB0B

Jmenovat (a tedy i odvolat) je možné pouze vedoucího zaměstnance, tedy toho, kdo řídí podřízené zaměstnance. Není tady rozhodující, jak se pozice zaměstnance jmenuje, rozhodující je pouze to, zda skutečně někoho řídí (nebo podle organizačního schématu řídit má, i když tato místa nejsou aktuálně obsazená). Personální ředitel organizace, který pod sebou nemá ani fakticky, ani podle organizačního schématu žádné podřízené, tedy není vedoucím zaměstnancem a  nemůže být na své místo jmenován.

JMENOVAT A ODVOLAT LZE VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE POUZE
1. organizační složky státu
2. organizačního útvaru organizační složky státu
3. organizačního útvaru státního podniku
4. organizačního útvaru státního fondu
5. příspěvkové organizace
6. organizačního útvaru příspěvkové organizace
7. organizačního útvaru v Policii ČR.

Což jinými slovy znamená, že např. spol. s r.o., akciová společnost nebo fyzická osoba jako zaměstnavatel NEMŮŽOU své vedoucí zaměstnance jmenovat. Zákoník práce to neumožňuje.

CO TITO ZAMĚSTNAVATELÉ MOHOU?
Na zaměstnavatele, kteří nejsou uvedení v § 33 odst. 3 ZP, tedy např. na obchodní společnosti nebo fyzické osoby, se vztahuje § 73 odst. 2 ZP. Tito zaměstnavatelé MOHOU s vedoucím zaměstnancem DOHODNOUT možnost odvolání z pracovního místa, pokud se zároveň dohodnou, že se tento zaměstnanec může tohoto místa vzdát. To ovšem ale také znamená, že pokud není dohodnuta možnost odvolání / vzdání se místa, NELZE takového zaměstnance odvolat (vzdát se místa) a je nutné s ním rozvázat pracovní poměr jiným způsobem (stáhněte si zdarma eBook na téma, jakým způsobem je možné pracovní poměr ukončit a k jakému datu potom zaměstnanec skutečně skončí).

Pracovní poměr vedoucích zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří nejsou uvedeni v § 33 odst. 3 ZP, tedy NEMŮŽE VZNIKNOUT JMENOVÁNÍM, ALE VZNIKÁ PRACOVNÍ SMLOUVOU. Pokud se ovšem vedoucím zaměstnancem stává zaměstnanec, který dosud u zaměstnavatele pracoval na „nevedoucí“ pozici, jeho pracovní poměr jmenováním nevzniká (už totiž vznikl a trvá), ale pouze se dohodou stran a dodatkem k pracovní smlouvě mění druh vykonávané práce.

Kdy končí pracovní poměr zaměstnance, který se svého místa vzdal? Čtěte tady

Mohlo by vás zajímat