REHABILITACE V PRACOVNÍ DOBĚ

neck-physiology-health-care-man-treatment-massage-medical-doctor-physio-physiotherapists_t20_lWdkLb

Dobrý den, náš zaměstnavatel nám oznámil, že od 1.11. není možné čerpat placené pracovní volno (propustku) na rehabilitaci předepsanou lékařem.  Má na to právo?

No jasně. Zaměstnanec se má o své zdraví starat primárně ve svém volném čase. Během své pracovní doby se má primárně věnovat práci pro zaměstnavatele, který ho platí.

Pouze pokud skutečně nelze realizovat prohlídku (nikoliv pouze rehabilitaci) mimo pracovní dobu zaměstnance, musí zaměstnavatel zaměstnance pustit a dát mu náhradu mzdy.

Podmínky uvolnění a náhrady mzdy najdete v nař. vlády č. 590/2006 Sb.:

1. Vyšetření nebo ošetření

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Důležité ale je, že rehabilitace většinu není ošetření nebo vyšetření. Půjde asi o to, kde (resp. kým) je rehabilitace prováděná. Pokud bude prováděná lékařem v rámci lékařského vyšetření, půjde o překážku na straně zaměstnance podle výše uvedeného nařízení vlády. Pokud bude rehabilitace prováděná nelékařem (tedy nelékařským zdravotnickým pracovníkem), pak nejde o překážku, pro kterou by zaměstnanci automaticky náleželo pracovní volno.

Mohlo by vás zajímat