VNITRO-ORGANIZAČNÍ DOKUMENT – PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pravidla-ochrany-osobnich-udaju

GDPR stanoví, že správce (zpracovatel), musí přijmout taková technická a organizační opatření, aby minimalizovali riziko porušení zabezpečení zpracování osobních údajů. Organizačními opatřeními se rozumí například (ale nejen – dalším organizačním opatřením může být např. proškolení klíčových zaměstnanců, kteří přijdou při výkonu své práce do styku s osobními údaji) vnitro-organizační dokumentace: Pravidla ochrany osobních údajů (obsahující manuál pro zaměstnance), Archivační a skartační řád apod.


Pravidla ochrany osobních údajů

O co se jedná? V tomto vnitro-organizačním předpise by měl být obsažen jednoduchý manuál určený zaměstnancům. Dozví se v něm, jak mají zpracovávat osobní údaje, které potřebují při své práci, jak je mají zabezpečit a jaké jsou následky porušení takového zabezpečení.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.