ŠKODA NA AUTOMOBILU ZAPARKOVANÉM NA FIRMOU URČENÉM MÍSTĚ

accident_t20_NGPk4B

Zaměstnavatel je pojištěn u pojišťovny, mimo jiné i pro pojištění za škodu. Dne 30.1.2014 vznikla škoda na vozidle zaparkovaném na parkovišti u objektu zaměstnavatele. Došlo k pádu sněhu se střechy při náhlé oblevě. Událost byla řádně zdokumentována a potřebná vyjádření předána pojišťovně. Likvidátor pojišťovny zdokumentoval rozsah poškození a auto bylo předáno smluvnímu autoservisu k opravě. Ta proběhla a byla mi vyfakturována cena v relaci s odhadem ve výši 16 781,50 Kč. Proforma fakturu jsem zaslal pojišťovně se žádostí o úhradu 8.3.2013. Po tel. urgenci řešení pojistné události mi po 3 dnech bylo tel. sděleno, že mi uhradí pouze 10 000,- Kč s odvoláním na § 226 ZP

Stručně: Pojišťovna má pravdu, pokud jste zaparkovat automobil na parkovišti, které pro parkování určil zaměstnavatel (a parkoviště není hlídané a škodu nezpůsobil jiný zaměstnanec), odpovídá zaměstnavatel do částky 10 000 Kč.

Detailně: Pojišťovna se odvolává na ustanovení, podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle do práce nosí. Judikatura ale osobní automobil, kterým zaměstnanci přijíždějí do práce, za věc, která se obvykle do práce nosí, nepovažuje (NS ČSR 5 Cz 15/76). Proto zaměstnavatel odpovídá podle § 268 odst. 2 zákoníku práce, který tuto odpovědnost limituje částkou 10 000 Kč.

Zaměstnavatel by odpovídal škodu bez tohoto limitu pouze v případě, že by věc převzal do zvláštní úschovy (§ 268 odst. 2 ZP), což by v tomto případě znamenala např. situace, že by parkoviště bylo provozováno jako hlídané.

Právní stav ke dni: 23.5.2013

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat