VÝPOVĚĎ DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI 2020 – VZOR (VÝPOVĚĎ DPČ)

Výpověď dohody o pracovní činnosti 2020 – vzor (Výpověď DPČ)

Výpověď dohody o pracovní činnosti (výpověď DPČ) je jedním ze způsobů, jak lze ukončit vztah vzniklý z dohody o pracovní činnosti (vedle dohody o zrušení dohody o pracovní činnosti a okamžitého zrušení dohody o pracovní činnosti – pokud je tato možnost sjednána). Výpověď dohody o pracovní činnosti využijete, ať už jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel, a dále nechcete v pracovněprávním vztahu založeném dohodou setrvávat.

Pamatujte na to, že:

  • Výpověď dohody o pracovní činnosti vyžaduje písemnou formu.
  • Dohodu o pracovní činnosti je možné vypovědět bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu.
  • Výpovědní doba je 15denní, přičemž začíná běžet dnem, kdy byla prokazatelně doručena druhé straně.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat