VÝPOVĚĎ PRO NADBYTEČNOST A NABÍDKOVÁ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE

hand-of-a-businessman-hands-over-a-resignation-letter-final-remuneration-to-executive-boss-on-a_t20_dx1RGJ

Dochází u nás ke zrušení jednoho pracovního místa. Z toho důvodu jsme dali zaměstnankyni výpověď. Asi týden poté, co byla zaměstnankyni výpověď doručena, nám její kolegyně, která vykonává stejnou práci, oznámila, že odchází na rizikové těhotenství. Máme povinnost toto místo nabídnout zaměstnankyni, která dostala výpověď? A máme možnost s ní uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, co bude ta druhá zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené?

ODPOVĚĎ:

Pokud došlo k výpovědi z důvodu rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, je možné dát zaměstnanci výpověď podle §52 písm. c) ZP. Nabídková povinnost zaměstnavatele byla zrušena, od 1.1.2007 už nemusíte zaměstnanci jinou práci nabídnout. Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1520/2011 ze dne 26.9.2012 dokonce taková výpověď není neplatná, i když má zaměstnavatel v době výpovědi volná jiná pracovní místa, která spadají pod druh práce dohodnutý v pracovní smlouvě.

Stanovisko NS ČR říká, že podle právní úpravy pracovněprávních vztahů účinné ode dne 1.1.2007 může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 zák. práce, i když má možnost ho dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, a i kdyby mu mohl nadále přidělovat jinou práci, která by odpovídala sjednanému druhu práce a která by pro něho byla vhodná.

K vašemu dalšímu dotazu: pokud byste chtěli zaměstnankyni ve výpovědi místo uvolněné po těhotné zaměstnankyni nabídnout, musela by zaměstnankyně souhlasit s tím, že výpověď vezmete zpět a potom by muselo dojít k dohodě mezi vámi o změně délky sjednaného pracovního poměru (z původně domluvené doby neurčité na dobu určitou, a to po dobu trvání překážek v práci na straně těhotné zaměstnankyně, nejdéle však do data /3 roky ode dne účinnosti tohoto ujednání/). Toto byste sjednali dodatkem k původní pracovní smlouvě zaměstnankyně.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat