Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.