VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM – VZOR 2021

výpověď z pracovního poměru zaměstnavatelem - vzor 2021

Důvodem, jak může zaniknout pracovní poměr je také výpověď z pracovního poměru zaměstnavatelem. Stejně, jako v případě výpovědi z pracovního poměru zaměstnancem se jedná o jednostranné právní jednání, tentokrát však zaměstnavatele. Souhlas druhé strany s výpovědí není potřeba. Nicméně, na rozdíl od zaměstnance je zaměstnavatel povinen výpověď z pracovního poměru odůvodnit, a to některým z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce.

Výpovědní doba je podle zákoníku práce dvouměsíční, nicméně je možné ji sjednat delší, proto doporučujeme ověřit délku výpovědní doby v pracovní smlouvě.

Běh výpovědní doby začíná prvním dnem v měsíci, který bezprostředně následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď z pracovního poměru zaměstnavatelem doručena zaměstnanci.

Příklad:

  • 2měsíční výpovědní doba: Pokud doručil zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru 2.4., pak běh výpovědní doby začíná dne 1.5. a výpovědní doba uplyne 30.6.
  • 3měsíční výpovědní doba: Pokud doručil zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru 2.4., pak běh výpovědní doby začíná dne 1.5. a výpovědní doba uplyne 31.7.

Pamatujte na to, že:

  • Výpověď z pracovního poměru musí být písemná.
  • Výpověď z pracovního poměru zaměstnavatelem musí být odůvodněná, a to v souladu s § 52 zákoníku práce.
  • Výpověď může zaměstnanec písemně odvolat, ale pouze s písemným souhlasem zaměstnavatele.

Co je ještě důležité vědět:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat